nysgjerrig logo

Lørdag 19. november 2016 kl. 12.00
Folldal bibliotek

Vitensenteret i Trondheim forteller om synet og hjelper deg å utforske synssansen.

Hva skjer når du bytter om høyre og venstre øye? Kast ball med briller som dreier synet 15 grader! Er det sammenheng mellom syn og tale? Avslør skjulte motiver! Kan bilder bli tredimensjonale når de er flate?

Alder: 3.-7. trinn, gratis inngang
En foresatt pr. barn, kr 100,-

Nysgjerrig